Thursday, November 17, 2011

สมเกียรติ อ่อนวิมล twitter ห่วงภาษาอังกฤษนายกฯ แนะใช้ล่าม

สมเกียรติ อ่อนวิมล twitter ห่วงภาษาอังกฤษนายกฯ แนะใช้ล่าม 16 Nov 2011 somkiat

clip การใช้ภาษาอังกฤษของนายกรัฐมนตรี ที่อ้างถึง
ปู Failโกอินเตอร์ อ่านโพยต้อนรับ ฮิลลารี่ คลินตัน จาก welcome เป็น overcome@161154

No comments:

Post a Comment