Monday, November 21, 2011

คลิป เก่ง การุณ ด่าผู้หญิง เจอเตะ

การุณ โหสกุลโดนถีบ หลังด่านางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ว่า อีควาย

No comments:

Post a Comment